Petanque oud

De Bommequet organiseert jaarlijks een aantal toernooien, zowel in het zomer- als in het winterseizoen. We maken hierbij onderscheid tussen open toernooien en clubtoernooien.
De open toernooien worden georganiseerd onder toezicht van de NJBB en zijn uitsluitend voor leden met een licentie toegankelijk (afhankelijk van het toernooi kan dat een C- of een W/J-licentie zijn).
Clubtoernooien zijn bestemd voor de leden van De Bommequet. Zij mogen 1 keer per jaar een introducé meebrengen. Niet-leden hebben volgens het huishoudelijk reglement van de vereniging het recht om maximaal 1x per kalenderjaar aan een clubtoernooi deel te nemen.

De Bommequet kent een aantal klassiekers, toernooien die vanaf de oprichting of kort daarna zijn gespeeld. Tot de klassiekers behoort ook het Oranjetoernooi. Ons lid van verdienste, Jos Hopstaken, heeft daar een artikeltje aan geweid.

Naast deze toernooien kunnen leden deelnemen aan de clubcompetities (zomer- en wintercompetitie) of aan de NC (nationale competitie).

In dit menu vindt u ook de Toernooikalender met informatie over de toernooien en de mogelijkheid om in te schrijven.