Lidmaatschap

De Bommequet is een gastvrije vereniging. U bent daarom van harte welkom om een partijtje mee te spelen en zodoende kennis te maken met het jeu de boulesspel en, niet onbelangrijk, met de vereniging.

Tijdens de reguliere openingstijden zijn er altijd (bestuurs)leden die u graag een eindje op weg helpen. Nadat u drie keer heeft meegespeeld, verwachten we dat u een beslissing neemt om wel of geen lid te worden.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering.
Voor 2018 is die vastgesteld op € 67,50 voor senioren en € 38,50 voor junioren.
 
Licentie
Elk lid van de Bommequet is ook automatisch lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB). De bond maakt onderscheid tussen onderstaande licenties:
– Clublicentie Deze licentie geeft uitsluitend speelrechten binnen de eigen club of vereniging. Daarnaast ontvangt men maandelijks het bondsblad PetanQue en is men WA-verzekerd door de NJBB tijdens jeu de boulesactiviteiten.
W-licentie Deze licentie geeft recht op deelname aan de Nationale Competitie (landelijk / zonaal) en aan alle andere toernooien waarvoor een W-licentie verplicht is. Dit geldt ook voor de categorie 1 t/m 3 toernooien. Daarnaast ontvangt men maandelijks het bondsblad PetanQue en is men WA-verzekerd door de NJBB tijdens jeu de boulesactiviteiten..
– J-licentie Deze licentie is voor jeugdleden en geeft geeft recht op deelname aan de Nationale Competitie (landelijk / zonaal) en aan alle andere toernooien waarvoor een J-licentie verplicht is.  Daarnaast ontvangt men maandelijks het bondsblad PetanQue en is men WA-verzekerd door de NJBB tijdens jeu de boulesactiviteiten
.

Contributie en bondsbijdrage worden eenmaal per jaar middels een machtiging geïnd.
CLUB-licentie € 12,50
JEUGD-licentie € 16,50
WEDSTRIJD-licentie: € 32,50

In het Huishoudelijk Reglement kunt u lezen wat de rechten en plichten zijn van de leden van ERPV De Bommequet; de link vindt u bij “Regels en Formulieren”.

Om lid te worden dient u het inschrijfformulier in te vullen.
De contributie en licentiekosten worden geïnd m.b.v. een machtigingsformulier.Daarom dient u ook het machtigingsformulier te downloaden, in te vullen en te bezorgen bij het secretariaat.