Trainingen

training

Training is bij alle sporten heel normaal. Maar bij de petanquesport schijnt dat niet het geval te zijn.
Wij spelen het liefst wedstrijdjes (en beschouwen die dan maar als training). Maar dan ben je toch bezig met winnen of verliezen en niet met trainen.
Om een goede bouler te worden moet je zowel technisch als tactisch kunnen spelen.
Als je begint met Jeu de Boules is in eerste instantie de techniek belangrijker dan de tactiek.
Je moet eerst de boules op een goede manier kunnen gooien naar de plaats die je in gedachten hebt. Dit wordt bij de technische training aangeleerd. Hierbij wordt de nadruk gelegd op de fysieke aspecten van het gooien.
Als je al wat gevorderd bent met de technische training en je speelt wedstrijden, dan zie je vanzelf dat ook de tactiek een belangrijke rol speelt. Er is voordeel te halen uit een tactisch goed gespeelde boule. Bij de tactische training wordt gekeken naar het samenspel en de spelsituaties die ontstaan.
Bij onze sport is het zo dat de meesten autodidact zijn, zich het spel zelf aangeleerd hebben.
Het verbeteringen aanbrengen in vaak jarenlange  gewoonten vergt behoorlijk wat moed en doorzettingsvermogen.
Aanvankelijk zal je spel misschien slechtere resultaten opleveren. Maar daarna zul je beloond worden met stijgende resultaten! Trainingen zijn er voor bedoeld om niet zozeer dingen af te leren als wel nieuwe dingen aan te leren.

Op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur worden door Angelo Smeekes trainingen verzorgd waarbij alle aspecten van het boulen aan de orde komen.
Iedere Bommequetter die aan de slag wil om zijn spelniveau te verbeteren is hierbij van harte welkom.
Aan deze trainingen zijn geen kosten verbonden. Voor meer informatie kun je contact opnemen met
Angelo Smeekes
Email: ams865@home.nl