Coronavirus

Zaterdag 9 mei hebben alle leden een mail ontvangen met daarin nadere informatie over de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus en met name de gevolgen daarvan voor ERPV De Bommequet.
Toernooien en clinics die gepland zijn voor 1 september a.s. blijven geannuleerd.
Het goede nieuws is dat er m.i.v. 3 juni weer gebould kan worden. Dit geldt alleen voor leden.

Quizavond 2020

De op vrijdag 3 april geplande Quizavond is vanwege het Coronavirus afgelast.
Deze  Quizavond zal verplaatst worden naar een nog nader te bepalen datum.

 

Licenties 2020

Met ingang van 1-1-2020 wordt de nieuwe licentiestructuur van de NJBB ingevoerd.
Er wordt  geen onderscheid meer gemaakt in Wedstrijd- en Clublicenties.
De “oude” bekende pasjes die per jaar werden uitgereikt verdwijnen.
In de plaats hiervoor komen er digitale licenties waarvoor iedereen  €22,50 betaald.
Alle leden van De Bommequet ontvangen een email met verdere uitleg over deze nieuwe licenties.

Piekenmiddag

Op een aantal zaterdagen worden Piekenmiddagen gespeeld.
Er wordt één euro per persoon ingelegd en vervolgens worden er drie rondes doubletten gespeeld. Deelname is alleen mogelijk als er 3 rondes wordt meegespeeld.
De teams worden per ronde geloot. De totale inleg wordt als prijs uitbetaald aan de eerste drie deelnemers.
Aanmelden tot 12.55 uur, aanvang 13.00 uur.
De data van de Piekemiddagen voor vindt u op de kalender.

Vetten & olie

Oud frituurvet en andere oliën waarin gebakken wordt, zijn geld waard. De laatste container leverde €30 op.
Als we dit maandelijks kunnen doen, zouden de kosten van onze afvalverwerking helemaal of voor een groot gedeelte kunnen worden gedekt en werken we bovendien mee aan een duurzaam milieu.
Inleveren is gemakkelijk en kan simpelweg door het afgekoelde vet  of olie terug te gieten in de originele verpakking of in een lege plastic fles. Sluit de verpakking goed en neem ‘m mee naar De Bommequet.