Piekenmiddag

Net als vorig jaar zijn er op een aantal zaterdagen weer Piekenmiddagen.
Er wordt één euro per persoon ingelegd en vervolgens worden er drie of vier rondes doubletten gespeeld.
De teams worden per ronde geloot. De totale inleg wordt als prijs uitbetaald aan de eerste drie deelnemers.
Aanmelden tot 12.55 uur, aanvang 13.00 uur.
Data: 9-2, 20-4, 11-5, 15-6, 6-7, 17-8, 26-10 en 16-11.