Piekenmiddag

Op een aantal zaterdagen worden Piekenmiddagen gespeeld.
Er wordt één euro per persoon ingelegd en vervolgens worden er drie rondes doubletten gespeeld. Deelname is alleen mogelijk als er 3 rondes wordt meegespeeld.
De teams worden per ronde geloot. De totale inleg wordt als prijs uitbetaald aan de eerste drie deelnemers.
Aanmelden tot 12.55 uur, aanvang 13.00 uur.
De data van de Piekemiddagen voor vindt u op de kalender.