Coronavirus

Vanaf 15 november is De Bommequet op de maandag- en woensdagavonden gesloten.
De Algemene Ledenvergadering is verplaatst naar zaterdag 27 november, aanvang 9.30 uur
.