Wijziging spelregels

Het Reglement voor de Petanquesport (RPS) is gewijzigd per 1 januari 2021
De wijzigingen in het RPS  gaan in veel gevallen over verplaatsing van tekst of
herformulering (met het doel een en ander duidelijker te maken).
Hieronder een aantal opvallende wijzigingen.
 

Werpcirkel

De werpcirkel moet worden geplaatst op minstens 1,5 meter van een andere in gebruik zijnde cirkel (was 2 meter). Nieuw is dat ook geldt: minstens 1,5 meter van een but dat in gebruik is 

Uitwerpen but:
Minstens 50 cm (was 1 meter) van enig obstakel en van de uitlijn aan de kopse kant van de baan.
Er geldt geen minimale afstand meer tot de (eventuele) uitlijnen aan de zijkant van de baan. 
Ook moet de afstand van het but tot een andere in gebruik zijnde cirkel of but minstens 1,5 meter zijn.

Boules mogen alleen worden teruggelegd als zij waren gemarkeerd, zodat nu in alle gevallen geldt dat terugleggen alleen is toegestaan als de positie vooraf gemarkeerd was 

Het verbod op nat maken van de boules en but is geschrapt 

De verdere wijzigingen hebben betrekking op het tijdig aanwezig zijn, begin en eind van de werpronde en mogelijke sancties van de scheidsrechter.

De exacte wijzigingen zijn terug te vinden op de site van de NJBB.