Bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter; Ad Huigen
Secretaris; Corrie van Nispen
Penningmeester: John Harijgens
Leden; Gerard Franken, Ad Maas, Jos Leenaerts
Toegevoegd; Peter Huysmans (nog niet verkozen)