Bestuur

Samenstelling bestuur

Voorzitter; Ad Huigen
Secretaris; Corrie van Nispen
Penningmeester: Jacques Broos
Leden; Gerard Franken,  Jos Leenaerts, Peter Huysmans