Inschrijfformulier

Gebruik onderstaand formulier om u aan te melden als lid.
De velden met een * zijn verplicht.
U dient ook een machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij het secretariaat. Deze machtiging kunt u downloaden via onderstaande link.

machtiging

* Voorletters

* Roepnaam

Tussenvoegsel

* (Achter)naam

* Geslacht

* Geboortedatum

* Geboorteplaats

* Adres

Huisnummer*

* PC /Plaats

* Email

* Telefoon

Tel. mobiel

IVA-cursus gevolgd?

*Voorkeur voor licentie.

*Voorkeur voor commissie.

* Opmerkingen