Coronavirus

Hieronder lees je alle updates over de gevolgen die de uitbraak van het Coronavirus heeft voor De Bommequet.
Deze pagina wordt zo actueel mogelijk gehouden en het is dus aan te raden de website en de mail regelmatig te lezen. De berichten staan in chronologische volgorde, waarbij het nieuwste bericht bovenaan staat.

30 september

Het bestuur van De Bommequet heeft dinsdagavond 29 september een ingelaste vergadering gehad.
Dit in verband met de laatste ingevoerde maatregelen ten gevolge van Covid 19.
Volgens de nieuw aangekondigde maatregelen zou er op de Bommequet nog wel gebould kunnen worden, zowel binnen als buiten.
Maar er is ook aangekondigd dat alle sportkantines worden gesloten en dat na het spelen van een wedstrijd de accommodatie moet worden verlaten.
Na contact met de gemeente Roosendaal is ook duidelijk geworden dat het terras ook gesloten moet worden.
Na overleg heeft het bestuur daarom unaniem besloten om, gezien alle maatregelen, de accommodatie beperkt te sluiten tot en met 20 oktober.
Tot die tijd kan er alleen gebould worden op donderdag- en zaterdagmiddag.
Kantine en terras blijven gesloten.
Mochten er tussentijdse ontwikkelingen zijn dan komt het bestuur opnieuw bij  elkaar en brengen wij u via de mail op de hoogte.

29 mei

Woensdag 3 juni kunnen we weer gaan boulen. Onze accommodatie is er voor gereed en we voldoen aan alle voorschriften.
Op de laatste bestuursvergadering is besloten om ook onze Piekenmiddagen en Buitentoernooien voor de komende periode door te laten gaan, weliswaar in aangepaste vorm.
Alle leden ontvangen hierover per mail de benodigde informatie.
9 mei

Het kabinet heeft woensdag 6 mei een routekaart met versoepelende maatregelen aangekondigd. Het goede nieuws voor verenigingen is dat vanaf 11 mei onder strikte voorwaarden weer buiten (niet binnen) mag worden gesport.. 

N.a.v dit nieuws is het bestuur donderdag 7 mei bij elkaar gekomen om te komen tot een overwogen plan om binnenkort weer te kunnen gaan boulen.

Een eerste uitgangspunt hierbij is dat wij als Bommequet de protocollen zoals die respectievelijk door de Overheid, NOC/NSF en de NJBB  zullen volgen.

Als eerste het protocol van NOC /NSF wat gerelateerd is aan alle voorschriften van overheid en RIVM.
Hierin staan onderstaande regels aangegeven die voor iedereen gelden.
(Dit is ook te downloaden op: https://nocnsf.nl/sportprotocol)

Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
• voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop
• officiële wedstrijden en competities zijn tot 1 september niet mogelijk. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Hierbij dient de anderhalve meter maatregel in acht genomen te worden.
Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
• blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
• blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);• blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
• blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
• ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
• hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen;
• houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
• hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
• ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;
• was je handen met water en zeep voor en na bezoek sportlocatie;
• douche thuis en niet op de sportlocatie;
• vermijd het aanraken van je gezicht;
• schud geen handen;
• kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct daarna naar huis.

 

Tijdens de bestuursvergadering  van 7 mei hebben wij een eigen protocol opgesteld wat jullie hieronder kunnen lezen.

 • * Het bestuur van  De Bommequet heeft besloten om onze banen, terras en toiletten te openen per 1 juni.
  * De kantine en de hal  blijven gesloten tot de momenteel aangeven datum van 1 september.
  * Alle voor 1 september geplande toernooien en clinics zijn geannuleerd.
  * In de weken van 11 en 18 mei wordt er een nieuw barrooster gemaakt waarbij bij voorkeur 2 vrijwilligers per dienst worden ingeschakeld. Onze barmedewerkers zullen hiervoor benaderd worden.
  * Openingstijden zullen afhankelijk zijn van beschikbare barmedewerkers en zullen tijdig bekend worden gemaakt.
  * Terras / toilet. Het bestuur heeft een regeling opgesteld zodat leden op het terras een consumptie kunnen gebruiken en gebruik kunnen maken van het toilet en dit alles binnen de hierboven aangegeven regels
  * Alleen de door het bestuur aangewezen leden hebben toegang tot de kantine.
  * Bij slecht weer kan er, gezien de 1,5 meter regeling,   maar door een beperkt aantal mensen geschuild worden. De hal en kantine blijven ook dan gesloten.
  * Consumpties worden buiten geserveerd en genuttigd.
  * Consumpties kunnen alleen met pin worden afgerekend, dus geen contant geld. De pinautomaat zal hiervoor op het terras worden geplaatst.
  * De toiletten zijn toegankelijk via de oranje deur. Hier komt een bordje “bezet/vrij”. Er mogen geen meerdere personen tegelijkertijd gebruik maken van de toiletten.

Met betrekking tot het boulen gelden de onderstaande afspraken:

 • Te allen tijde wordt de afstand van 1,5 meter tussen elkaar gerespecteerd
  – Geen enkel lichamelijk contact is toegestaan.

  Iedereen gebruikt zijn/haar gezond verstand om elkaars gezondheid te waarborgen.
  – Ontsmet voor en na het spelen je handen
  – Iedere speler ontsmet voor en na het gebruik zijn/haar materiaal.
  – Iedere speler gebruikt enkel zijn/haar materiaal en raakt het materiaal van de andere niet aan
  – Iedere speler gebruikt, wanneer hij aan de beurt is, zijn/haar eigen buutje
  – Er wordt geen gebruik gemaakt van een werpcirkel. De speler die de mène start tekent een cirkel op de ondergrond.
  – Tussen twee banen waarop wordt gespeeld, wordt telkens een baan vrij gelaten.
  – Meten gebeurt door maximum 1 persoon tegelijk; iedere speler gebruikt zijn eigen meter.
  –  Scoreborden mogen niet worden gebruikt.
  – Het dragen van mondmaskers laten we over aan de keuze van de individuele leden.

24 maart
Maandagavond 23 maart heeft de regering een aantal zéér ingrijpende nieuwe maatregelen aangekondigd die ook voor De Bommequet vergaande gevolgen hebben.
Met name zijn alle bijeenkomsten tot 1 juni verboden.
De gevolgen voor De Bommequet;
– de accommodatie blijft gesloten tot 1 juni
– de zomercompetities worden uitgesteld
– de Quizavond, Sarrasani, Lady’s Day, Oranjetoernooi, Collsensation en Hemelvaarttoernooi gaan niet door.
– alle clinics tot 1 juni zullen worden geannuleerd
– de Algemene Ledenvergadering wordt verplaatst naar een andere datum
Hopelijk is de crisis in juni zo ver bestreden dat we elkaar weer kunnen ontmoeten bij  het Roosendaals Boulestreffen op 13 juni.

15 maart
Zondag 15 maart heeft de overheid bekend gemaakt dat tal van gelegenheden en ook  alle sportaccommodaties tot 6 april zijn gesloten.
Wij hadden al besloten om te sluiten tot 31 maart, dit wordt nu met een week verlengd.
Concreet houdt dit in:
Het Lente- en Sarrasani toernooi zullen niet doorgaan.
Ook de Quizavond zal worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.
’t Ketshuis blijft tot 6 april gesloten.

Op 9 april staat onze Algemene Ledenvergadering op de kalender. Of die door zal gaan weten we nu nog niet.

13 maart
Aansluitend bij de landelijke ontwikkelingen heeft het bestuur van ERPV De Bommequet besloten om onze accommodatie tot nader orde te sluiten.
Dit betekent dat ook het Lentetoernooi van 21 maart wordt gecanceld.
De deelnemers zijn hiervan ook persoonlijk op de hoogte gesteld.

 11 maart
Vanmorgen is onderstaand bericht op de site geplaatst m.b.t. het Coronavirus.
Vanmiddag is er bij de NJBB een update gepubliceerd.
“Alle wedstrijden en competities worden tot volgende week afgelast.”

Het bestuur heeft besloten om hierbij aan te sluiten en onze kantine en hal ook te sluiten tot woensdag 18 maart. Dus de speeltijden van woensdag 11, donderdag 12, zaterdag 14 en maandag 16 maart komen te vervallen.
Via de website en de mail worden jullie op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen.
Gezien de snelle ontwikkelingen konden wij jullie hier niet eerder van op de hoogte brengen. Bij deze ook het verzoek om dit nieuws per telefoon door te geven naar de leden waarvan jullie vermoeden dat ze nog niet op de hoogte zijn.
Wij hopen dat er niet te veel leden voor een gesloten poort zullen staan en dat alles weer snel normaal zal gaan verlopen.

10 maart
Beste Bommequetters

Zoals u wellicht weet, heeft het RIVM op vrijdagavond 6 maart een verscherpt advies gegeven voor de inwoners van Noord-Brabant. Het bestuur van ERPV DE Bommequet meldt u hierbij dat het zich houdt zich aan de richtlijnen van de NJBB, die zich op haar beurt weer richt op de richtlijnen van het RIVM en de GGD.
Wat is het advies van het RIVM?
In het kort komt het er op neer dat, wanneer je last hebt van verkoudheidhoesten of koorts, het RIVM je adviseert je sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent dat je plekken vermijdt waar veel mensen samen zijn. Niezen en hoesten doe je in de holte van elleboog en handen wassen doe je veelvuldig en tenminste gedurende 20 seconden. Eén dag (24 uur) nadat de klachten over zijn, kan het normale leven weer worden opgepakt.
Zijn wij dan gesloten?
Nee, op dit moment zijn er geen redenen om dit doen en ook de adviezen wijzen niet in deze richting. De speelmomenten (middagen en avonden) worden blijvend georganiseerd.
Handen schudden.
In onze sport is het gebruikelijk, dat vóórdat aan een partij wordt begonnen de spelers elkaar de hand schudden. Ook na afloop van een partij gebeurt hetzelfde. We feliciteren de winnaars en danken onze medespeler(s). Wij verzoeken u nu om, gedurende de periode dat het coronavirus actief is, elkaar de hand te schudden achterwege te laten!!
Meer informatie?
Meer informatie over het advies van het RIVM kunt u vinden op de website van de rijksoverheid en op de website van de NJBB, te weten:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

https://njbb.nl/corona-covid-19-virus-in-nederland