Commissies

Zonder vrijwilligers geen Bommequet. Als lid van de Bommequet horen hier vrijwilligerstaken bij, zoals bardienst draaien, clinics begeleiden, sponsors zoeken, onderhoud plegen, deelnemen aan de kascommissie of assisteren bij wedstrijden en toernooien. Daarom willen wij graag van u weten waar we u voor mogen inzetten. Onderstaand de verschillende commissies uitgewerkt. 

Commissie Financieel
 • Dagelijks Onderhoud:
  • Toezicht houden op en coördineren van het dagelijks onderhoud van financiële administratie en gerelateerde processen.
  • Zorgen voor de naleving van financiële procedures en beleidslijnen.
 • Administratie:
  • Beheren en bijwerken van financiële gegevens en documenten.
  • Zorgdragen voor een nauwkeurige en tijdige registratie van alle financiële transacties.
  • Onderhouden van een overzichtelijke en geordende boekhouding.
 • Begroting Opstellen:
  • Samenstellen van jaarlijkse en periodieke begrotingen.
  • Voorzien van financiële prognoses en budgettering.
  • Monitoren en rapporteren van de voortgang ten opzichte van de begroting.
 • Debiteuren & Crediteuren:
  • Beheren van debiteuren- en crediteurenadministratie.
  • Zorgen voor tijdige incasso van openstaande vorderingen en betaling van schulden.
  • Beoordelen en afhandelen van facturen en betalingsherinneringen.
 • Aanvragen en Uitzoeken van Subsidies:
  • Identificeren van beschikbare subsidies en financiële steunmogelijkheden.
  • Voorbereiden en indienen van subsidieaanvragen.
  • Zorgen voor naleving van subsidievoorwaarden en rapporteren over het gebruik van toegekende subsidies.
Commissie Onderhoud
 • Onderhoud Ketshuis en Boulehal
 • Zorg dragen voor een representatieve uitstraling van het ketshuis en de boulehal. Aan de hand van het onderhoudsplan.

 

 • Onderhoud Terrein
 • Zorg dragen voor een representatieve uitstraling van de boulebanen en het terrein. Aan de hand van het terreinplan.

 

 • Onderhoud Inventaris
 • Zorg dragen voor een representatieve uitstraling van de inventaris.
 • Inspecteren, onderhouden en vervangen van meubilair en apparatuur in overleg met verantwoordelijke.
 • Zorgen voor een nette en functionele inrichting van alle ruimtes
Commissie Wedstrijden & Toernooien
 • Leiden van Jaarlijkse Vooraf Afgestemde Toernooien
 • Coördineren en uitvoeren van jaarlijks geplande toernooien.
 • Zorg dragen voor een soepel verloop van de toernooien, inclusief inschrijvingen, planning en reglementen.
 • Aanleveren van foto’s van winnaars en andere hoogtepunten van de toernooien voor publicatie en archivering.

 

 • Leiden van Jaarlijkse Vooraf Afgestemde Competities (Wedstrijdschema)
 • Opstellen en beheren van wedstrijdschema’s voor de competities.
 • Toezicht houden op de naleving van wedstrijdregels en fair play.
 • Communiceren van wedstrijdresultaten en standen naar de betrokken partijen.

 

 • Verzorgen van Clinics voor Leden en Niet-Leden
 • Opzetten en uitvoeren van trainingsclinics voor zowel leden als niet-leden.
 • Aantrekken van deskundige trainers en coaches om de clinics te verzorgen.
 • Bevorderen van deelname en enthousiasme voor de sport onder een breed publiek.

 

 • Onderhoud met de NJBB (Nederlandse Jeu de Boules Bond)
 • Regelmatig overleg met de NJBB om afstemming te verzekeren met nationale richtlijnen en evenementen.
 • Vertegenwoordigen van de club bij NJBB-bijeenkomsten en -vergaderingen.
 • Zorgen voor een goede communicatie en samenwerking met de bond om de sport te promoten en te ontwikkelen.
  Commissie Communicatie & Sponsoring
  • Social Media
  • Verzorgen van posts en updates rondom toernooien, competities, clinics en algemene clubactiviteiten.
  • Creëren van boeiende content om de betrokkenheid van leden en volgers te vergroten.
  • Monitoren van reacties en interacties op social media kanalen.

   

  • Website Onderhoud
  • Beheren en bijwerken van de clubwebsite.
  • Zorgen voor actuele en relevante informatie over activiteiten, nieuws en belangrijke mededelingen.
  • Verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de website.

   

  • Nieuwsbrief
  • Versturen van een maandelijkse nieuwsbrief naar alle leden.
  • Samenstellen van inhoud die informatief en relevant is voor de leden.
  • Versturen van extra nieuwsbrieven bij belangrijke gebeurtenissen of aankondigingen.

   

  • E-mail Communicatie
  • Beheren van de algemene e-mailcommunicatie van de club.
  • Tijdig beantwoorden van vragen en verzoeken van leden en externe partijen.
  • Zorgen voor een professioneel en vriendelijk e-mailbeleid.

   

  • Persberichten
  • Opstellen en versturen van persberichten bij belangrijke evenementen of nieuws.
  • Zorgen voor duidelijke en consistente communicatie naar de pers.
  • Onderhouden van goede relaties met lokale en nationale media.

   

  • Sponsoren Onderhouden en Aantrekken
  • Onderhouden van contacten met huidige sponsoren.
  • Actief zoeken naar nieuwe sponsoren en partnerschappen.
  • Creëren van sponsorvoorstellen en pakketten die aantrekkelijk zijn voor potentiële sponsoren.
  • Zorgen voor de naleving van sponsorafspraken en maximale zichtbaarheid van sponsoren.
   Commissie Groepen
   • Communicatie met Betrekking tot Aanvragen
   • Beheren en afhandelen van aanvragen voor deelname aan clinics en andere activiteiten.
   • Zorgen voor tijdige en duidelijke communicatie met aanvragers.
   • Organiseren van de planning en logistiek rondom de aanvragen.

     

    • Zorg Dragen voor de Bar en Eventuele Catering
    • Coördineren van de baractiviteiten tijdens evenementen.
    • Zorgen voor voldoende voorraad en een goede presentatie van de bar.
    • Organiseren van eventuele catering voor evenementen, inclusief menuplanning en samenwerking met cateraars.
    • Toezicht houden op de naleving van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.
     Commissie F&B
     • Zorgen voor Voldoende Barbezetting
     • Coördineren en plannen van personeel en vrijwilligers voor de bar tijdens evenementen en reguliere openingsuren.
     • Zorgen voor een efficiënte en vriendelijke bediening aan de bar.

      

     • Zorgen voor Voldoende Keukenbezetting waar Nodig
     • Organiseren en inplannen van personeel en vrijwilligers voor de keuken, indien nodig.
     • Zorgen voor een vlotte en professionele werking van de keuken tijdens evenementen en drukke periodes.

      

     • Zorgdragen voor Onderhoud en Schoonmaak van Machines ten Behoeve van Bar & Keuken
     • Regulier onderhoud en schoonmaak van alle apparatuur en machines in de bar en keuken.
     • Zorgen voor naleving van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften.

      

     • Inkoop Leveranciers (Voorraad)
     • Beheren van de inkoop en voorraadbeheer voor zowel de bar als de keuken.
     • Onderhouden van goede relaties met leveranciers en onderhandelen over prijzen en voorwaarden.
     • Aandragen nieuwe producten
     Commissie feest
     • Organiseren van Jubileumfeesten
     • Eén keer in de vijf jaar een jubileumfeest organiseren in samenwerking met het bestuur
     • Plannen en coördineren van alle aspecten van het jubileumfeest, inclusief locatie, programma, decoraties, muziek en catering.
     • Betrekken van leden en vrijwilligers bij de voorbereidingen en uitvoering van het feest.

      

     • Organiseren van Vrijwilligersavonden
     • Eén keer per jaar een vrijwilligersavond organiseren in samenwerking met de verantwoordelijke commissies.
     • Bedanken en waarderen van vrijwilligers door middel van een speciale avond met activiteiten, eten en drinken.
     • Zorgdragen voor een gezellige en informele sfeer waar vrijwilligers kunnen netwerken en ontspannen.

      

     • Organiseren van Thema-avonden
     • Regelmatig thema-avonden organiseren met verschillende thema’s om de betrokkenheid en gezelligheid binnen de club te vergroten.
     • Plannen en coördineren van thema-avonden, inclusief decoraties, activiteiten, muziek en eventueel aangepaste catering.
     • Promoten van de thema-avonden binnen de club om een goede opkomst te waarborgen.

      Aanmelden

      Commissiekeuze

      Financieel

      Onderhoud

      Wedstrijden & toernooien

      Communicatie & Sponsoring

      Groepen

      F&B

      Feestcommissie

      15 + 8 =