Onze statuten en het huishoudelijk reglement vormen de kern van onze organisatie en leggen de basis voor het functioneren van onze vereniging.

In deze documenten worden de rechten en plichten van onze leden vastgelegd, evenals de procedures en richtlijnen die deel uitmaken van het dagelijkse reilen en zeilen van onze vereniging. Ze zijn ontworpen om transparantie, rechtvaardigheid en harmonie binnen onze gemeenschap te waarborgen.

Als lid van ERPV De Bommequet moedigen we je aan om deze statuten en het huishoudelijk reglement zorgvuldig door te nemen. Ze zijn niet alleen een leidraad voor onze activiteiten, maar ook een belofte aan elkaar om onze vereniging te laten bloeien en te laten groeien.

We zijn trots op onze vereniging en zijn ervan overtuigd dat deze documenten bijdragen aan het behoud van de waarden en de geest van ERPV De Bommequet. Moge jeu de boules ons blijven verenigen en versterken, zowel op als buiten het veld.