Onze Vereniging

Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Voor 2023 is die vastgesteld op € 85,00 voor senioren en € 40,00 voor junioren. De contributie wordt eenmaal per jaar middels een machtiging geïnd.

  Bestuur.
Voorzitter; Ad Huigen
Penningmeester: Gerard Franken
Leden;  Jos Leenaerts, Johan Hermus, Niek van Hooijdonck.

  Lidmaatschap.
Om lid te worden dient u een inschrijfformulier in te vullen en De Bommequet  te machtigen voor een doorlopende incasso voor het innen van de contributie. In verband met de wet op de privacy moet u ook aangeven dat u akkoord gaat met onze privacyverklaring.
Klik op de link voor het inschrijfformulier.

Privacyverklaring
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vraagt van verenigingen aan te geven hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit is omschreven in een privacyverklaring.
Klik op het AVG logo voor onze privacyverklaring..

Sponsoring
Sponsor worden van De Bommequet betekent dat u de vereniging een warm hart toedraagt, maar dat betekent ook dat uw bedrijfsnaam onder de aandacht wordt gebracht van leden, hun familieleden en kennissen, van deelnemers en bezoekers van toernooien, van alle andere bezoekers van ons bouledrome en al diegenen die op welke manier dan ook in contact komen met De Bommequet. Informeer hierover verder via het contact formulier.