Onze Vereniging

Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. Voor 2024 is die vastgesteld op € 100,00 voor senioren en € 50,00 voor junioren. De contributie wordt eenmaal per jaar middels een machtiging geïnd.

Lidmaatschap
Om lid te worden dient u een inschrijfformulier in te vullen en De Bommequet te machtigen voor het innen van de contributie. In verband met de wet op de privacy moet u ook aangeven dat u akkoord gaat met onze privacyverklaring.
Klik op de link voor het inschrijfformulier.

NJBB

De Bommequet is aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond.
Leden van de vereniging hebben de keuze om aangemeld te worden bij de bond.
Na aanmelding ontvang je een licentie als bewijs van lidmaatschap. 
Leden van de NJBB vallen automatisch onder de collectieve ongevallenverzekering en de collectieve W.A.-verzekering.
Met de licentie mag worden deelgenomen aan toernooien in binnen- en buitenland en aan kampioenschappen en competities van de bond. De kosten van de licentie zijn opgenomen in de contributie.
De kosten voor lidmaatschap bedragen voor 2024 €23,90

Bestuur.
Voorzitter; Niek van Hooijdonck
Secretaris: Gerard Franken
Penningmeester: Ad Huigen
Leden;  Jos Leenaerts, Johan Hermus, Arjen Elgersma, Karin van den Elshof & Pascal de Geus

Privacyverklaring
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vraagt van verenigingen aan te geven hoe zij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit is omschreven in een privacyverklaring.
Klik op het AVG logo voor onze privacyverklaring..

Sponsoring
Sponsor worden van De Bommequet betekent dat u de vereniging een warm hart toedraagt, maar dat betekent ook dat uw bedrijfsnaam onder de aandacht wordt gebracht van leden, hun familieleden en kennissen, van deelnemers en bezoekers van toernooien, van alle andere bezoekers van ons bouledrome en al diegenen die op welke manier dan ook in contact komen met De Bommequet. Informeer hierover verder via het contact formulier.