Jeu de boules in het kort

Jeu de boules spelen kan iedereen!
Wat zijn de spelregels van jeu de boules?

Een spel bestaat uit een aantal rondes. Het spel is afgelopen als een team dertien punten heeft.
Per ronde moet je zorgen dat er zoveel mogelijk ballen van jouw team dichterbij de but liggen dan de beste bal van het andere team. Voor iedere bal die dichterbij de but ligt dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenstander, krijgt het winnende team 1 punt. Het verliezende team krijgt geen punten.

TEAMINDELING
Je speelt JEU de boules altijd in twee teams.
Tete-a-tete: twee teams met elk 1 speler; iedere speler heeft 3 ballen.
Doublette: twee teams met elk 2 spelers; iedere speler heeft 3 ballen.
Triplette: twee teams met elk 3 spelers; iedere speler heeft 2 ballen.

VOORBEREIDING
Je speelt per baan in 2 teams.
Met 2 spelers per team krijg je 3 ballen p.p.
Met 3 spelers per team krijg je 2 ballen p.p.

SPELVERLOOP
Leg de werpcirkel tegen de korte zijde van de baan aan.
Ga met beide voeten in de werpcirkel staan en gooi de but (het kleine balletje). Deze moet minimaal een meter van het einde van de baan en de rand af liggen.

Een van beide teams gooit als eerste een bal zo dicht mogelijk bij de but. Hierna gooit het andere team. Deze probeert een bal dichter bij de but te werpen. Lukt dit niet, dan blijft dit team net zo lang gooien totdat er een bal dichterbij de but ligt dan de beste bal van het andere team. Lukt dit niet, dan mag het andere team alsnog al hun ballen gooien om meer punten te scoren. Een ronde is voorbij wanneer alle ballen gespeeld zijn.

 

De punten worden geteld en bijgehouden op het scorebord.

Vervolgens wordt het spel hervat door de werpcirkel naar de andere zijde te verplaatsen en in de tegenovergestelde richting te spelen. Het winnende team begint nu als eerste door de but en vervolgens de eerste bal te werpen.

Tijdens het spel kan de bal tegen of buiten de baan komen. Deze bal doet deze ronde niet meer mee.

Tijdens het werpen van de but kan deze buiten de baan komen: gooi deze dan opnieuw.

Tijdens het spel kan de but buiten de baan komen.

Als beide teams nog ballen over hebben, begint de ronde geheel opnieuw.

Als alle ballen gespeeld zijn, begint de ronde ook geheel opnieuw.

Heeft slechts 1 team nog ballen, dan wint dit team en krijgt evenveel punten als het aantal nog te spelen ballen